FANDOM


Artículos Editar

 • Masculinos: en, el, es, ets, so, sos, los.
 • Femeninos: na, la, sa, sas, las
 • Lo.


dexebble, dexebbla arquitêctura

Adverbios Editar

hon, més ahon, demés aximatéx de gràpas: a gatas an es costàd: al lado

Lugar Editar

en, áhy, hí, aqui, assi allà, enllà, ensà, suqui, sussi, sullà, sunsà, avànt, envànt, enavànt, dedevànt, sudevànt, desudevànt, perdevànt, persudevànt, peranvànt, depersudevànt, devòra, dedevòra, deperdevòra, sudevòra, persudevòra, depersudevòra, vòravòra, basêta, pròp, lluñy, hon, ahon, dhon, perhon, suhon, devesahon, deveshon, perdeveshon, perdevesahon, demunt, amunt, peramunt, deperdemunt, sudemunt, desudemunt, persudemunt, depersudemunt, avàll, devàll, dedevàll, perdevàll, deperdevàll, sudevàll, desudevàll, persudevàll, depersudevàll, peravàll, fòra, afòra enfòra, defòra, dedefòra, perdefòra, deperdefòra, sudefòra, asudefòra, persudefòra depersudefòra, dins, endisn, dedins, dededins, perendins, perdedins, deperdedins, sudedins, asudedins, desudedins, persudedins, depersudedins, arréra, enrréra, dederréra, suderréra, desuderréra, depersuderréra, adàlt, peràlt, dedàlt, sudàlt, persudàlt, depersudàlt, asudàlt, adudedàlt, bàx, abàx, debàx, perbàx, subàx, desubàx, persubàx, depersubàx, entorn, ràn, rànràn, defront.

Tiempo Editar

Vuy, demà, demeti, decapvespre, pasad-demà, aí, despuisaí, antàñy, enguàñy, enguàñyàssas, àra, peràra, suàra, persuàra, mày, jamày, alpunt, prést, tàrd, dejorn, llevó, llevònses, prònte, luégo, sémpre, desque, densà.

Modo Editar

Bén, molt, bé, mal, axi, xuxi, aximatéx, axixi, axixinòt, apòxapòc, aviàd, còmsavuya, adrÊtas, debàdas, envà, despày, fòrt, bénfòrt, flux, rinxorinxo, bònamént, màlamént.

Comparación Editar

Just, justifét, comesàra, còmunmàc, més, ménos, mànco, còm.

Número Editar

Un pic, una vòlta, una vegàda, àntes, abàns, después, primeramént, segonamént, succesivamént.

Afirmación Editar

Si, axissi, cèrtamént.

Negación Editar

No, nojéns, nopus, nomày.

Duda y pregunta Editar

Acàs, siacàs, tàlvòlta, tàlvegàda, perventúra, perque, puis, idò.

Indiferencia Editar

Màldemént (bien), béllabàsca (bueno).

Decisión Editar

Yfòris, enrudas.


Conjunciones Editar

Aumentativa Editar

Àduc, també

¡Que de pics no mos ho pensàm, y mos vêim en perill de pèrde sa salud, y àduc sa vida!

¡Cuántas veces no nos lo pensamos, y nos vemos en perligro de perder la salud, y aun la vida!

No bàsta llecji sa gramàtica, també s' ha d' estudià

No basta leer la gramática, también se ha de estudiar.

Disyuntiva Editar

Ò, sino

Condicional Editar

Si, enno, embtàlque, ennosequé (a menos que).

Par tot áhi hà témps, enno pèrde témps

Para todo hay tiempo, á no perder tiempo.

Continuativa Editar

Mentras, axique, suposàdque (supuesto que)

Vés remiràd, suposàdque sas parêts ténen uis.

Anda con cuidado, supuesto que las paredes tienen ojos.


Conclusiva Editar

Luégo, idò (pues).


Adversativa Editar

Però, emperò, encàra, encàraque, màldemént (aunque), nobstànt.


Final Editar

Á fi de que, parque

Explicativa Editar

Còm, pe eczemple, vèrbi gràci.

Causal Editar

Perque, puis, puisque.

Comparativa Editar

Còm, axi, axi còm.


Preposiciones Editar

 • De
 • À
 • En
 • Á, an y en
 • Par (para)
 • Per (por)
 • Emba
 • Sensa
 • Cuàntra (contra)
 • Devés (hacia)
 • Entre
 • Sobre
 • Segons
 • Fins
 • Dêsde
 • Devànt (ante)
 • Derréra (tras)

Pronombres Editar

Demostrativos Editar

Aquést, aquéts, aquésta. Assò, aquéx, aquéis, aquéxa, aquéxas. Axò Aquéll, aquélla, aquéllas. Allò.

Posesivos Editar

méu, méus, méuas, téu, téua, téuas, séu, séua, séuas, nòstro, nòstros, nòstra, nòstras, vòstro, vòstros, vòstra, vòstras

Conjugación Editar

Havêr Editar

Según la gramática de Amengual Editar

Havêr
 
Indicativo Subjuntivo Condicional
Presente Pretérito Imperfecto Pretérito Perfecto Simple Futuro Presente Pretérito Imperfecto Presente
Jò' havia hé, vàcj havê ò vàcj havê hagud hauré hàja haguéra ò hagués hauria
Tu hàs havias hàs, vàres havê, ò vàres havê hagud hauràs hàjas haguéras ò haguésses haurias
Éll havia hà, và havê, ò và havê hagud haurà hàja haguéra, , ò hagués hauria
Nòltros hem haviam hem, vàrem havê, ò vàrem havê hagud haurêm hàjam haguéram ò haguéssem hauriam
Vòltros heu haviau heu, vàreu havê, ò vàreu havê hagud haurêu hàjau haguérau ò haguésseu hauriau
Élls hàn havian hàn, vàren havê, ò vàren havê hagud hauràn hàjan haguéran ò haguéssen haurian
Modelo de conjugación
Verbo havêr (raíz: hav-)[1]
Forma simpl
Modo Tempo Tu Éll Nòltros Vòltros Élls
Indicativo Present hàs hem heu hàn
Pretérito imperfecto havia havias havia haviam haviau havian
Pretérito perfecto simple hé, vàcj havê ò vàcj havê hagud hàs, vàres havê, ò vàres havê hagud hà, và havê, ò và havê hagud hem, vvàrem havê, ò vàrem havê hagud heu, vàreu havê, ò vàreu havê hagud hàn, vàren havê, ò vàren havê hagud
Futuro hauré hauràs haurà haurêm haurêu hauràn
Modelo de conjugación
Verbo havêr (raíz: hav-)[2]
Forma simpl
Modo Tempo Tu Éll Nòltros Vòltros Élls
Subjuntivo Present hàja hàjas hàja hàjam hàjau hàjan
Pretérito imperfecto haguéra, hauria, ò hagués haguéras, haurias, ò haguésses haguéra, hauria, ò hagués haguéram, hauriam, ò haguéssem haguérau, hauriau, ò haguésseu haguéran, haurian, ò haguéssen
Pretérito perfecto simple hàja hagud hàjas hagud hàja hagud hàjam hagud hàjau hagud hàjan hagud


Tenir Editar

Modelo de conjugación
Verbo anàr[3]
Forma simple
Modo Tempo Tu Éll Nòltros Vòltros Élls
Indicativo Presente téng téns tenim teniu ténen
Pretérito imperfecto tenia tenias tenia teniam teniau tenian
Futuro tendré tendràs tendrà tendrêm tendrêu tendràn

Essêr Editar

Modelo de conjugación
Verbo essêr[4]
Forma simple
Modo Tempo Tu Éll Nòltros Vòltros Élls
Indicativo Presente som éts es som sou son
Pretérito imperfecto éra éras éra éram érau éran
Futuro seré seràs serà serêm serêu seràn

Estar Editar

Modelo de conjugación
Verbo estar[5]
Forma simple
Modo Tempo Tu Éll Nòltros Vòltros Élls
Indicativo Presente estig estàs està estàm estàu estàn
Pretérito imperfecto estàva estàvas estàva estàvam estàvau estàvan
Futuro estaré estaràs estarà estarêm estarêu estaràn

Referência Editar

 1. Gramática de la lengua mallorquina, de Juan José Amengual
 2. Gramática de la lengua mallorquina, de Juan José Amengual
 3. Gramática de la lengua mallorquina, de Juan José Amengual
 4. Gramática de la lengua mallorquina, de Juan José Amengual
 5. Gramática de la lengua mallorquina, de Juan José Amengual

Bibbliografia Editar

 • Amengual, Juan José (1836) Gramática de la lengua mallorquina, Imprenta Real: Palma.
El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.