FANDOM


En Jordi Martí Rosselló, “Es Mascle Ros”, va néxe l’añ 1891 a una famíli de classe populà. Es seu primè ofici va sê mosso de sabaté y, més tard, se va fé impressó, fundant a 1923 s’impremta “Independència” de Palma. Sempre va sê un personatje singulà y conegud a ciutad. Desde 1908 a 1915 va colaborà a pubblicassions de caràcte populà com Es Puput, Es Gallêt, Sa Llonja, Ca Nostra y El Obrero Balear. Llevònses sê va trasladà a l’Alguer y a Bons Aires fins a 1917, cuand va tornà a Mallorca y va desidí pubblicà Foch y Fum, es semmanari a n’es que va dedicà gran part de sa séva vida. Tot y sê partidari de sa Repúbblica, d’es Front Populà y d’es contengud anticlerical, en Jordi Martí Rosselló no va rebre may cap tipo de càstig. Después de sa Guèrra Civil, enfonsad en es desànim, sê va volcà en sa séva famili y sa séva impremta, déxand de banda es món de sas pubblicassions. Va morí es díe 6 de juriol de 1973.